Moduli

Financije

Modul sadrži sve funkcije za praćenje cjelokupnog financijskog prometa tvrtke.

 • Platni promet
 • Devizno poslovanje
 • Kompenzacije i cesije
 • Blagajničko poslovanje
 • Zatezne kamate
 • Krediti

Računovodstvo

Modul koji omogućuje da se podaci uneseni na samo jednom mjestu automatski knjiže u pripadajuće evidencije.

 • Glavna knjiga
 • Saldakonti
 • Knjiga URA
 • Knjiga IRA
 • PDV prijava

Sustav naplate (billing)

Upravljanje fakturiranjem i naplatom – namijenjen tvrtkama s velikim brojem pretplatnika ili potrošača.

 • Upravljanje ugovorima kupaca
 • Evidencija potrošnje (režijski troškovi)
 • Obračun i fakturiranje
 • Tisak računa
 • Praćenje naplate
 • Upravljanje opomenama i tužbama

Upravljanje najmom

Modul koji u cijelosti pokriva procese upravljanja raznim vrstama objekata najma.

 • Objekti najma
 • Ugovori
 • Kalendar
 • Obračun najma

Komercijalno poslovanje

Modul koji povezuje procese nabave, prodaje i robno-materijalnog knjigovodstva.

 • Upravljanje nabavom
 • Upravljanje prodajom
 • Robno-materijalno knjigovodstvo
 • Cjenici
 • Ugovori kupaca
 • Nadzorna knjiga
 • ABC metoda

Skladišno poslovanje

Modul kojim upravljate zalihama i skladišnim poslovanjem

 • Ulaz robe
 • Izlaz robe
 • Međuskladišnice
 • Cjenici
 • Kartice artikala
 • Inventurne liste

Osnovna sredstva

Modul za evidentiranje i obradu osnovnih sredstava i sitnog inventara.

 • Evidencija osnovnih sredstava
 • Događaji osnovnih sredstava
 • Obračun amortizacije
 • Inventura

Kadrovi i plaće

Modul je namijenjen praćenju evidencije djelatnika, evidencije rada i obračunu plaće.

 • Evidencija djelatnika
 • Prisutnost na radu
 • Obračun plaća
 • Drugi dohotak

POS

Modul za upravljanje POS (Point Of Sale) sustavom naplate u maloprodaji.

 • Izdavanje računa
 • Cjenik
 • Zaprimanje robe
 • Skladište
 • Zapisnik o promjeni cijene

Putni nalozi

Modul za unos, obradu i knjiženje putnih naloga i loko vožnje.

 • Evidencija putnih naloga
 • Dnevnice, relacije…
 • Obračun putnih naloga
 • Knjiženje putnih naloga

Poslovno izvješćivanje (BI)

Upravljanje sustavom poslovnog izvješćivanja (BI), služi za analizu i obradu podataka.

 • Kontinuirano on-line praćenje financijskih pokazatelja (profitabilnost, zaduženost,
  aktivnost, ekonomičnost)
 • Definiranje samostalnih izvještaja od strane korisnika
 • Praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI)
 • Veliki broj standardnih izvještaja

Upravljanje dokumentima

Modul koji omogućuje upravljanje dokumentacijom, te smanjuje troškove pohrane i distribucije dokumenata.

 • Nadzor i kontrola pristupa dokumentima
 • Skeniranje dokumenata
 • Arhiviranje dokumenata
 • Pohrana podataka na udaljenoj lokaciji